Evangeline B. Adan

Post date: Jan 23, 2011 10:10:42 AM

Isang mapagpala at mabiyayang araw sa lahat. Ang pagkakaroon ng pinag-aralan ay isang karapatan ng lahat lalo na ng isang bata. Ito ay ang pagkamit niya ng kanyang pinapangarap sa buhay. Batid nating lahat ng ito’y makakamtan lamang kung tayo ay makakatapos ng pag-aaral.

Ako si Evengeline B. Adan, labinwalong taon gulang sa kasalukuyan. Naninirahan sa barangay ng Tenejero, sa Lunsod ng Balanga. Ako ay bunso sa anim na magkakapatid ng aming mga magulang. Sa kaalaman ng lahat ako’y isa sa mga kabataang di pinalad na makatuntong sa mataas na paaralan. Batid natin ang isa sa dahilan ng mga ganitong pagkakataon ay ang kahirapan sa buhay. Isa ang aming pamilya sa masasabing walang wala talaga kung ang pagbabatayan ay ang estadong panlipunan. Sa aking murang edad na labintatlo, naranasan kung manilbihan bilang tindera sa tindaan ng aking tiyahin. Inisip ko ng mga panahong iyon malaki ang magagawang tulong ng aking kikitain upang ako ay makapasok sa unang taon sa mataas na paaralan. Isang pangarap para sa akin ang makapagsuot ng uniporme, ngunit sadya yatang di ko matutupad ang mithiing iyon. Nagkasunod-sunod ang naging problema, nagkasakit ako at kailangan kong tumigil sa pagtatrabaho.

Akala ko ay pinagkaitan na ako ng kapalaran, subalit isang magandang balita ang nakarating sa aking kaalaman. Isang malapit na kakilala ang nakapagsabi na sa bawat barangay raw ay may libreng pag-aaral para sa mga kabataang di nakatapos ng elementary at sekondarya. Wala akong sinayang na sandali. Ako’y agad na nagsadya sa tanggapan ng barangay at doon ako’y binigyan ng papel bilang “registration form”. Ako ay nabuhayan ng loob ng maipasa kong lahat ang kailangang dokumentong kinakailangan. Isang malaking pagkakataon ang aking nasumpungan sa tulong ng ALTERNATIVE LEARNING SYSTEM. Dito ako ay makakapag-aral ng libre. Walang ibang dapat alalahanin kundi ang pumasok araw-araw.

Nang magsimula ang pasukan, sabik na sabik akong pumasok. Palagi akong nauunang dumating sa aming learning center sa barangay ng Camacho. Isang napakagandang karanasan ang aking natutunan. Iba’t – ibang kaalaman ang naikintal sa aking isipan. Sa loob ng ilang buwang pag-aaral, nagawa kong maipasa ang pagsusulit na ibinigay ng Bureau of Alternative Learning System sa mga mag-aaral na pumasok sa ginagawang pag-aaral. Di sa pagmamalaki, ako ang nakakuha ng pinamataas na marka sa aming magkakasabay na kumuha ng pagsusulit noong Hunyo 12, 2008. Walang pagsidlan ang aking katuwaan. At sa araw ng aming pagtatapos, natupad na ang isang bahagi ng aking mga pangarap. Alam ko ito na ang simula ng katuparan ng mga naudlot kong mga pangarap.

Noong Hunyo hanggang Setyembre 2009, ako ay pinalad ring makapasok ng “Short Training Course (Pastries and Baking )sa TESDA. Isa na namang bagong kaalaman ang aking natutuhan. Ang lahat ng ito’y di mabibigyan ng katuparan kung wala ang tulong na nagawa ng pag-aaral ko sa ALTERNATIVE LEARNING SYSTEM. Habang buhay kong tatanawing utang na loob ang panibagong pag-asang kanilang inihatid sa aking buhay.

Sa lahat ng mga kabataang tulad ko, hindi pa huli ang lahat. Lagi nating paka-isipin,- ang lahat ng pangyayari sa ating buhay ay may kadahilanan. May tamang panahon at pagkakataon upang makamit ang minimithing tagumpay.